Hydrofor - elementy budowy instalacji wodnych.

search:

W dzisiejszych czasach nikt chyba nie wyobraża sobie normalnego funkcjonowania bez stałego dostępu do bieżącej, czystej, pitnej wody. Nie musimy, jak to było w przypadku naszych przodków chodzić po wodę do studni, gdyż wystarczy po prostu odkręcić kran. A wszystko dzieje się za zasługą hydroforu.

Zadaniem sieci wodociągowej jest umożliwienie wszystkim mieszkańcom w okolicy dostępu do wody. Nie dotyczy to tylko naszych domów, czy mieszkań, ale wszystkich budynków użytku publicznego. W tych ostatnich szczególnie trzeba zwrócić uwagę na dobór filtrów, pomp, a przede wszystkim hydroforu.

Wyróżnia się trzy typy sieci wodociągowych. Ze względu na budowę, dzielimy je na te o konstrukcji otwartej( bardzo krótka), o typie pierścieniowym (długa) oraz sieci mieszane. Jeżeli chodzi o średnicę rurociągów, dzielimy je na przyłącza domowe, przewody rozdzielcze oraz magistrale.

Należy również pamiętać,że w skład sieci wodociągowej wchodzą liczne zawory zwrotne. Istnieje wiele rodzajów takich zaworów, które na dzień dzisiejszy stają się nieodłącznym elementem przy hydroforze. Oczywiście wymiary hydroforów są bardzo różne, a wszystko jest uwarunkowane od naszego zapotrzebowania na wodę.